1. Đối tượng :
- Sự kiện áp dụng cho tất cả người chơi Ongame của game Bài.

2. Nội dung:

a) Nhiệm Vụ Hằng Ngày:
- Từ khi bắt đầu tính năng, User hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ vào trang web để nhận thưởng.
- Tối đa nhận thưởng 1 nhiệm vụ / 1 lần / 1 ngày.
- Sang hôm sau sẽ reset lại các nhiệm vụ.
- Nhiệm Vụ Hằng Ngày sẽ có giới hạn thời gian diễn ra. Khi hết thời gian, nhiệm vụ có thể được thay mới.

b) Thành Tựu Vĩnh Viễn:
-Từ khi bắt đầu tính năng, User hoàn thành thành tựu vĩnh viễn sẽ vào trang web để nhận thưởng.
- Những thành tựu này chỉ nhận 1 lần duy nhất đối với mỗi User và không reset.

3. Lưu ý:
- Người chơi cần phải thoát tài khoản khỏi game để đăng nhập vào trang “Nhiệm Vụ Hằng Ngày- Thành Tựu Vĩnh Viễn” để tránh những sai sót về gold thưởng.
- Nếu BQT phát hiện người chơi có hành vị gian lận, hack, tạo nhiều tài khoản để chơi cùng nhau (spam tài khoản) hoặc dùng nhiều tài khoản có sẵn để chơi chung với nhau (spam số ván chơi) thì sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn.
- Quyết định của BQT Ongame là quyết định cuối cùng và có hiệu lực.
Sự kiện còn:
NỘI DUNG
TIẾN ĐỘ
PHẦN THƯỞNG
TRẠNG THÁI

Thắng game nhận thưởng (Tập Sự)

Thắng 5 ván chơi ở kênh Tập Sự.
0.00%
50.000

Thắng game nhận thưởng (Tá Điền)

Thắng 5 ván chơi ở kênh Tá Điền.
0.00%
150.000

Thắng game nhận thưởng (Đại Gia)

Thắng 5 ván chơi ở kênh Đại Gia.
0.00%
300.000

Kết bạn thành công

Kết bạn thành công đến 5 người.
0.00%
70.000

Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày

Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày
- Có thể cộng dồn nhiều lần trong nhiều ngày.
0.00%
1.000.000

Làm trắng tay 50 người

Làm trắng tay 50 người.
0.00%
1.000.000